RSS

Salam Istimewa


Salam Istimewa

Ila-ila dina sinabetna ing ila, duni tinebihna tulak sarik dhumawahing tawang-towang.

Para priyagung hanung-hanung lebda ing salwiring reh menggahing kawruh lan kautaman. Kalilanana bilih kawula nekad nderek anjegur ambyur ing tuking kaweruh lumantar sedaya andharan. Lajeng ceciblon guyon, kanti karsa angraos sekeca lan seger ing penggalih, supados mboten gerah ing manah sinambi tetembangan hambarang jantur, tuwin hambalang gondhang tutur. Rengeng-rengeng angengidung pameling diri kangge hanggondheli werdi ingkang kuwawi, nedhahaken samukalir kiblating pangluru kanthi anggelar gegojekan.

 

Tinggalkan Komentar Semanis Mungkin Ya..???

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s